Peg-50 lanolin

Tên gọi khác: Peg-50 lanolin

Một chất hoạt động bề mặt được sử dụng để làm chất làm sạch và hoà tan, chủ yếu trong các sản phẩm làm thẳng tóc. Dẫn xuất của lanolin.


Top