Peg-6, -8, -12, -20 bee wax

Tên gọi khác: Peg-6, -8, -12, -20 bee wax

(Tiếng Việt. Sáp ong PEG-6, -8, -12, -20)

Một chất hoạt động bề mặt nhũ hoá có thể gelatin hóa lipid.


Top