Peg-6 isostearate

Tên gọi khác: Peg-6 isostearate

Một chất nhũ hoá.


Top