Peg-6 lauramide

Tên gọi khác: Peg-6 lauramide

Một chất nhũ hoá.


Top