Peg-60 glycerylisostearate

Tên gọi khác: Peg-60 glycerylisostearate

Chất hoạt động bề mặt và nhũ hoá.


X
Top