Peg-75 lanolin

Tên gọi khác: Peg-75 lanolin

Một chất làm mềm, nhũ hoá, chất phân tán, plastic hoá và chất  bọt. Dẫn xuất polyethylene glycol của lanolin.


Top