Peg-7m

Tên gọi khác: Peg-7m

Một chất liên kết, ổn định hoá nhũ tương và chất làm tăng độ nhớt chủ yếu sử dụng trong xà bông và các sản phẩm làm sạch.


Top