Peg-85 lanolin

Tên gọi khác: Peg-85 lanolin

Một chất hoạt động bề mặt.


Top