Pentyl dimethyl paba

Tên gọi khác: Pentyl dimethyl paba

Tên gọi khác: amydimethyl PABA.

Một hoá chất hấp thụ UVB không thường được sử dụng do có chứa thành phần PABA.


Top