Peptide

Tên gọi khác: Peptide

(Tiếng Việt. Peptit)

Định nghĩa: peptit là chuỗi alpha amino axit (hai hay nhiều amino axit liên kết với nhau). Nếu chuỗi ngắn thì gọi là peptit, nếu dài thì gọi là polypeptit. Protein là một polypeptit. Trong khi protein không thể thấm qua da, những phân tử peptit ngắn lại có khả năng này.

Khả năng liên kết nhiều loại amino axit với nhau thành các peptit và polypeptit khác nhau giúp các thành phần này có rất nhiều công dụng khi ứng dụng trong sản xuất mỹ phẩm như tăng khả năng đàn hồi của da, giảm nếp nhăn, làm mịn, hạn chế kích ứng, phục hồi các tế bào da, tái tạo da, tăng lượng collagen và tổng hợp các thành phần khác của lớp biểu bì…

Thông thường, peptin thiên nhiên được lấy từ cotton, gạo, lúa mỳ, casein, nước sữa. Ngoài peptin thiên nhiên, ta còn có peptin nhân tạo.


Top