Perhydroxylsqualene

Tên gọi khác: Perhydroxylsqualene

Tên gọi khác: squalane

Một chất làm mềm có thể thu được từ rất nhiều nguồn khác nhau, bao gồm mầm lúa mì, dầu cám, dầu oliu và dầu gan cá mập. Khi được lấy từ gan cá mập, nó phải được chuyển hoá từ squalene thông qua quá trình hydro hoá.


Top