Petitgrain extract

Tên gọi khác: Petitgrain extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất petitgrain)

Gắn liền với tính chất làm săn và khử trùng. Xem thêm petitgrain oil.


Top