Phenoxyethylparaben

Tên gọi khác: Phenoxyethylparaben

Một chất bảo vệ được đánh giá là nguyên liệu thô không gây mụn trứng cá.


Top