Phenyl dimethicone

Tên gọi khác: Phenyl dimethicone

Một chất chống tạo bọt và điều hoà da có tính hút giữ. Hỗn hợp của các polymer siloxane mạch thẳng này là vật liệu có nguồn gốc từ silicon. Xem thêm dimethicone.


Top