Phosphaditic acid

Tên gọi khác: Phosphaditic acid

(Tiếng Việt. Axit phosphaditic)

Một trong rất nhiều loại thành phần phụ của màng liposome mỹ phẩm và dược phẩm.


Top