Phosphatidyl ethanolamide

Tên gọi khác: Phosphatidyl ethanolamide

Thành phần phụ của màng liposome mỹ phẩm và dược phẩm.


Top