Phosphoric acid

Tên gọi khác: Phosphoric acid

(Tiếng Việt. Axit phosphoric)

Chất bảo quản và chống oxy hoá. Nó gây kích ứng cho da khi dử dụng trong dung dịch đậm đặc.


Top