Phytosterol oleate

Tên gọi khác: Phytosterol oleate

Tiền tố phyto- mang ý nghĩa là “thực vật”. Xem thêm sterol.


Top