Pine cone extract

Tên gọi khác: Pine cone extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất quả thông)

Được cho là một chất kích thích da. Chiết xuất này thu được từ quả thông. Xem thêm pine extract.


Top