Pine needle extract

Tên gọi khác: Pine needle extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất lá thông)

Được khuyên dùng như một chất kích thích da. Nó là chiết xuất từ lá hình kim của nhiều loài thông.


Top