Pine oil

Tên gọi khác: Pine oil

(Tiếng Việt. Dầu thông)

Ban đầu được sử dụng như dung môi và chất khử trùng. Các nghiên cứu đã chỉ ra dầu thông có thể kích thích sự phát triển của sợi nguyên bào, điều này có thể mang ý nghĩa là tăng sự luân chuyển các tế bào biểu bì. Dầu thông được sản xuất bằng cách chưng cất các nhánh thông nhỏ. Nó có thể gây kích ứng cho da và màng nhầy.


Top