Plantain fruit

Tên gọi khác: Plantain fruit

(Tiếng Việt. Trái mã đề)

Xem banana oil.


Top