Poloxamer 188

Tên gọi khác: Poloxamer 188

Một polymer hoạt động bề mặt dạng lỏng.


Top