Polyacrylamidomethyl benzylidine camphor

Tên gọi khác: Polyacrylamidomethyl benzylidine camphor

Một hóa chất chống nắng hoạt động như một chất lọc và hấp thụ tia UV. Nó có ngưỡng dùng được công nhận lên tới 6% ở cộng đồng chung Châu Âu.


Top