Polyacrylic acid salt

Tên gọi khác: Polyacrylic acid salt

(Tiếng Việt. Muối của axit polyacrylic)

Một chất kết nối, nhũ hoá, tạo màng và tăng độ nhớt chủ yếu được sử dụng trong dầu gội đầu.


Top