Polybutene

Tên gọi khác: Polybutene

Chất kết nối và nhũ hoá sử dụng trong sản phẩm trang điểm nhiều hơn trong sản phẩm chăm sóc da. Polybutene là polymer của một hay nhiều đồng phân butene được lấy từ dầu mỏ.


Top