Polycaprolactone

Tên gọi khác: Polycaprolactone

Một polymer tổng hợp đóng vai trò như một chất tạo huyền phù.


Top