Polyethoxyethylene compounds

Tên gọi khác: Polyethoxyethylene compounds

(Tiếng Việt. Các hợp chất polyoxyethylene)

Chất nhũ hoá được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.


Top