Polyethoxylated retinamide (pera)

Tên gọi khác: Polyethoxylated retinamide (pera)

Có những đặc điểm tương tự như axit retinoic và retinol, cải thiện quá trình tổng hợp collagen và thúc đẩy giảm thiểu nếp nhăn. Tiềm năng thẩm thấu của PERA được cho là gấp ba lần retinol và gấp sáu lần retinyl palmitate. PERA là sự kết hợp của axit retinoic và polyethylene glycol, và được thiết kế cho độ bền và khả năng thấm hút của da được tăng cường. Xem thêm mục retinol trong chương 4.


Top