Polyethylene glycol (peg)

Tên gọi khác: Polyethylene glycol (peg)

Chất kết nối, dung môi, chất plastic hóa, và là một chất làm mềm được sử dụng rộng rãi trong các loại kem nền trong mỹ phẩm và thuốc mỡ trong dược phẩm. PEG khá hút ẩm, khả năng này tăng dần đến khi đạt khối lượng phân tử khoảng 500. Vượt qua khối lượng này, lượng nước mà chúng có thể thu nạp sẽ giảm xuống.


Top