Polyglyceryl-3-distearate

Tên gọi khác: Polyglyceryl-3-distearate

Một chất nhũ hoá cho hệ nhũ tương dầu-trong-nước.


Top