Polyol stearate

Tên gọi khác: Polyol stearate

Chất nhũ hoá và làm đặc.


X
Top