Polyoxyethylene nonylphenyl ether

Tên gọi khác: Polyoxyethylene nonylphenyl ether

Tên gọi khác: nonoxynol.

Một chất nhũ hóa.


Top