Polypentaerylthritol tetralaurate

Tên gọi khác: Polypentaerylthritol tetralaurate

Một chất nhũ hóa. Được đánh giá là một nguyên liệu thô không gây mụn.


Top