Polyquaternium-51

Tên gọi khác: Polyquaternium-51

Sử dụng như một chất tạo màng và bao gồm tính chất điều hòa da, giúp cải thiện cảm giác về da.


X
Top