Polysorbate 120

Tên gọi khác: Polysorbate 120

Chất  mùi và nhũ hóa được sử dụng trong sản phẩm chống nắng và kem, lotion dưỡng ẩm.


Top