Polysorbate 40

Tên gọi khác: Polysorbate 40

Chất nhũ hóa và bền hóa cho hệ tinh dầu hòa tan trong nước. Đây cũng là một loại chất tẩy. Được sử dụng trong rất nhiều loại sản phẩm làm sạch và dưỡng ẩm khác nhau.


Top