Polysorbate 80

Tên gọi khác: Polysorbate 80

Chất nhũ hóa cho hệ dầu-trong nước.


Top