Polyvinyl acetate emulsion

Tên gọi khác: Polyvinyl acetate emulsion

(Tiếng Việt. Nhũ tương polyvinyl acetate)

Một chất kết nối,  nhũ tương và tạo màng. Xem thêm polyvinylpyrrolidone.


X
Top