Potassium myristate

Tên gọi khác: Potassium myristate

(Tiếng Việt. Kali myristate)

Chất làm sạch và nhũ hoá.


X
Top