Potassium phosphate

Tên gọi khác: Potassium phosphate

(Tiếng Việt. Kali phosphat)

Chất dưỡng ẩm và chất điều chỉnh pH được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm. Kali phosphat là một muối vô cơ.


Top