Potassium stearate

Tên gọi khác: Potassium stearate

(Tiếng Việt. Kali stearate)

Chất làm sạch và nhũ hoá.


Top