Potato starch

Tên gọi khác: Potato starch

(Tiếng Việt. Hồ tinh bột khoai tây)

Chất làm đặc có thể hoạt động tốt trong các công thức có tính axit. Xem thêm chiết xuất khoai tây.


X
Top