Ppg-15 stearyl ether

Tên gọi khác: Ppg-15 stearyl ether

Chất làm mềm và điều hòa da.


Top