Ppg-2 ceteareth-9

Tên gọi khác: Ppg-2 ceteareth-9

Chất hoạt động bề mặt và nhũ hoá.


Top