Ppg-2 isoceteth-20 acetate

Tên gọi khác: Ppg-2 isoceteth-20 acetate

Chất nhũ hoá.


Top