Ppg-5-ceteth 20

Tên gọi khác: Ppg-5-ceteth 20

Một chất hoạt động bề mặt và nhũ hoá.


X
Top