Propylene carbonate

Tên gọi khác: Propylene carbonate

Sử dụng trong các phản ứng hóa học như một dung môi, chất plastic hóa, chất ổn định và để pha loãng.


X
Top