Propylene glycol di-pelargonate

Tên gọi khác: Propylene glycol di-pelargonate

Một este làm mềm với độ thẩm thấu qua da và tính lan tỏa tốt. Không để lại cảm giác nhờn.


Top