Propylene glycol monomethyl ether

Tên gọi khác: Propylene glycol monomethyl ether

Một chất ổn định và tăng cường độ thẩm thấu qua da thường được tìm thấy trong các sản phẩm trị mụn cục bộ chứa erythromycin là chất hoạt động.


Top